Cena za vystoupení na?í hv?zdy Miss Sugar XXL je 2.000 K?.

Ceny na?ich striptýz? se pohybují mezi 1.500 a 2.000 K?

Pro vystoupení mimo Prahu se ú?tuje dopravné.

P?esnou cenu vám sd?líme na vy?ádání po up?esn?ní toho, jakou produkci si budete p?át.

V nabídce máme kontaktní striptýz, striptýz bez kontaktu nebo „jen“ TopLess. M??ete si vybrat tane?nici podle svého vkusu nebo striptýz s p?ekvapením.

Vystoupení sestavíme podle va?ich po?adavk? a p?ání, v?dy k va?í spokojenosti.